PEDAGOG SZKOLNY

„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższa jest radość z pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania i władania.”                                                                                                                                                    Janusz Korczak

Pedagodzy szkolni:

  •  rozpoznają potrzeby uczniów i wspierają w ich realizacji,
  •  udzielają wsparcia w pokonywaniu trudności na różnych obszarach funkcjonowania (szkoła, sport, rówieśnicy, relacje z dorosłymi),
  • diagnozują i organizują udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  •  organizują działania wychowawcze i profilaktyczne,
  •  wspierają nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
    i dydaktycznych,
  •  podejmują działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  •  podejmują działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,
  •  prowadzą konsultacje i poradnictwo dla rodziców, nauczycieli i uczniów.

Pedagog szkolny
Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego

Justyna Dyka – Szymańska

Godziny pracy:
Poniedziałek             8.00 – 10.00
Wtorek                       8.00 – 10.00
Środa                        13.30 – 14.30
Czwartek                  13.30 – 14.30
Pokój nr 6, w SP nr 9 (ul. Drzewieckiego 11)

Pedagog szkolny
Niepublicznego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego

Agnieszka Wyzga  

Godziny pracy:
Poniedziałek               8.00 – 9.30
Czwartek                     13.30  – 15.00
Pokój nr 26, w ZSO nr 1 (ul. Tańskiego 3)

Pedagog szkolny
Niepublicznego Licum Mistrzostwa Sportowego

Monika Zarzyczna- Saja

Godziny pracy:
Poniedziałek              8.00 – 10.00
Czwartek                    7.30 – 10.00

Pokój nr 26, w ZSO nr 1 (ul. Tańskiego 3)