PEDAGOG SZKOLNY

„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższa jest radość z pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania i władania.”                                                                                                                                                    Janusz Korczak

Pedagodzy szkolni:

gwiazdka rozpoznają potrzeby uczniów i wspierają w ich realizacji,

gwiazdka udzielają wsparcia w pokonywaniu trudności na różnych obszarach funkcjonowania (szkoła, sport, rówieśnicy, relacje z dorosłymi),

gwiazdka diagnozują i organizują udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

gwiazdka organizują działania wychowawcze i profilaktyczne,

gwiazdka wspierają nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych,

gwiazdka podejmują działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

gwiazdka podejmują działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,

gwiazdka prowadzą konsultacje i poradnictwo dla rodziców, nauczycieli i uczniów.

Pedagog szkolny
Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego

Justyna Dyka – Szymańska

Godziny pracy:
Poniedziałek                 8.00 – 10.00
Wtorek                       8.00 – 10.00
Środa                        13.30 – 14.30
Czwartek                     13.30 – 14.30
Pokój nr 6, w SP nr 9 (ul. Drzewieckiego 11)

Pedagog szkolny
Niepublicznego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego

Monika Zarzyczna – Saja

Godziny pracy:
Poniedziałek                 15.00 – 16.30
Wtorek                       8.55 – 9.40
Środa                        15.00 – 16.30
Piątek                       9.45 – 10.30
Pokój nr 26, w ZSO nr 1 (ul. Tańskiego 3)

Pedagog szkolny
Niepublicznego Licum Mistrzostwa Sportowego

Aneta Filas

Godziny pracy:
Poniedziałek                 5.00 – 16.30
Wtorek                           8.55 – 9.40
Środa                            15.00 – 16.30
Piątek                           9.45 – 10.30

Pokój nr 26, w ZSO nr 1 (ul. Tańskiego 3)