PEDAGOG SZKOLNY

„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższa jest radość z pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania i władania.”                                                                                                                                                    Janusz Korczak

Pedagodzy szkolni:

  •  rozpoznają potrzeby uczniów i wspierają w ich realizacji,
  •  udzielają wsparcia w pokonywaniu trudności na różnych obszarach funkcjonowania (szkoła, sport, rówieśnicy, relacje z dorosłymi),
  • diagnozują i organizują udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  •  organizują działania wychowawcze i profilaktyczne,
  •  wspierają nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
    i dydaktycznych,
  •  podejmują działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  •  podejmują działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,
  •  prowadzą konsultacje i poradnictwo dla rodziców, nauczycieli i uczniów.

Pedagog Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego:

Agnieszka Wyzga

Godziny pracy:
Poniedziałek             7.30 – 12.30
Wtorek                       7.30 – 12.30
Środa                         10.30 – 14.30
Czwartek                   7.30 – 12.30
Piątek                        7.30 – 14.30

Pedagog Niepublicznego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego:

Agnieszka Wyzga

Godziny pracy:
Środa          8.00 – 10.00

Pedagog Niepublicznego Liceum Mistrzostwa Sportowego:

Monika Zarzyczna- Saja

Godziny pracy:
Poniedziałek              7.40 – 9.40
Piątek                         7.40 – 8.40