REKRUTACJA ON-LINE

Dla ułatwienia rekrutacji zapraszamy do skorzystania z poniższego formularza kontaktowego.

Prosimy o uzupełnienie wymaganych pól oraz załączenie podania.

pobierz_pasek

Podanie przesłane internetowo będzie brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym. Po otrzymaniu świadectwa i wyników z egzaminów pisemnych, uczeń zobowiązany jest potwierdzić swoje zgłoszenie poprzez dostarczenie oryginału dokumentów (wraz z podaniem) do sekretariatu SMS Mielec. Może je dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Mielcu im. Grzegorza Lato
ul. Ks. Piotra Skargi 4
39 – 300 Mielec

Na co w szczególności zwrócić uwagę?

gwiazdka W podaniu muszą być poprawnie uzupełnione wszystkie wskazane pola, zwłaszcza adres zamieszkania oraz zameldowania kandydata!

gwiazdka Podanie musi także zawierać telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna prawnego kandydata!

gwiazdka W treści wiadomości należy wpisać: REKRUTACJA SMS MIELEC 

formularz_kontaktowy

Wysłanie podania rekrutacyjnego on-line jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w elektronicznym formularzu dla celów rekrutacji do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Mielcu, im. Grzegorza Lato, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2010 r. nr 229, poz. 1497 z późn. zm.) Ponadto zdaję sobie sprawę z tego, że wybory dokonywane przeze mnie będą wiążące. Dotyczy to wybranego profilu szkolenia.