Postępowanie kwalifikacyjne do Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Grzegorza Lato w Mielcu obejmuje część sportową w charakterze testów oraz dydaktyczną. Pod uwagę brane są:

gwiazdka wyniki egzaminów pisemnych kończących daną szkołę,
gwiazdka oceny na świadectwie i osiągnięcia edukacyjno – sportowe,
gwiazdka stan zdrowia.

ZOBACZ PONIŻEJ PODSTAWOWE ZASADY REKRUTACJI

PROFILE:

  • PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW
  • PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT
  • PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT
  • PŁYWANIE
  • BOKS OLIMPIJSKI

Rekrutacja jest bardzo łatwa. Wystarczy:

gwiazdka przynieść do nas lub wysłać pocztą tradycyjną podanie wypełnione i podpisane przez kandydata i jego rodzica lub opiekuna prawnego oraz oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu pisemnego.

gwiazdka można także skorzystać z opcji Rekrutacja on-line – CZYTAJ WIĘCEJ

SEKRETARIAT CZYNNY JEST PON. – PIĄT. W GODZ. 8.00 – 14.00

ADRES DO WYSYŁKI:
Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Mielcu im. Grzegorza Lato
ul. Ks. Piotra Skargi 4
39 – 300 Mielec
tel. SP (17) 227-64-63,   LO (17) 780-57-09

WYMAGANE DOKUMENTY:

gwiazdka podanie o przyjęcie do wybranej szkoły (podstawowej/liceum), POBIERZ
gwiazdka świadectwo ukończenia danej szkoły (podstawowej),
gwiazdka wynik egzaminu pisemnego, kończącego daną szkołę,
gwiazdka orzeczenie lekarza sportowego o zdolności do uprawiania sportu,
gwiazdka pesel,
gwiazdka 3 zdjęcia.

 EGZAMIN SPRAWNOŚCIOWY

Każdy z kandydatów, który złoży podanie do danego typu szkoły zostanie zaproszony na testy sprawnościowe. Informację kiedy zostaną one przeprowadzone, kandydat znajdzie na naszej stronie.

Wyniki testów układa się w ranking kandydatów, na podstawie którego określa się predyspozycje egzaminowanych pod kątem dalszego szkolenia sportowego. 

Egzamin będzie obejmował:

1. Egzamin sprawności ogólnej.

2. Egzamin sprawności specjalnej.

3. Rozmowę  kwalifikacyjną z kandydatem i rodzicami.

O przyjęciu  kandydata do decyduje: 

gwiazdka wyniki klasyfikacji na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
gwiazdka liczba uzyskanych punktów podczas egzaminu kompetencji ze szkoły podstawowej oraz ocena zachowania ucznia;
gwiazdka wynik ze sprawdzianów sprawności ogólnej i specjalnej,
gwiazdka zaświadczenie o stanie zdrowia z poradni sportowo – lekarskiej (uczeń musi uzyskać zgodę od lekarza na wyczynowe uprawianie sportu);

Dodatkowe punkty przyznawane są za:

gwiazdka ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
gwiazdka udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty (tytuł laureata lub finalisty konkursu ogólnopolskiego),
gwiazdka zdobycie tytułu Mistrzostwa Polski,
gwiazdka tytuł finalisty konkursu wojewódzkiego,
gwiazdka powołanie do Kadry Narodowej Juniorów,
gwiazdka inne ważne osiągnięcia sportowe.

Zakwalifikowani  kandydaci do Niepublicznego Liceum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu przejdą specjalistyczne badania lekarskie w Poradni Medycyny Sportowej w Mielcu. Podczas wizyty u lekarza zawodnik obowiązkowo będzie  musiał  posiadać:

gwiazdka skierowanie od lekarza rodzinnego o treści:  skierowanie do Poradni Medycyny Sportu celem kwalifikacji do uprawiania piłki nożnej,
gwiazdka swój PESEL,
gwiazdka wyniki badań morfologii krwi, OB i moczu.

Więcej informacji o naborze do poszczególnych szkół SMS Mielec można uzyskać od trenerów:

gwiazdka Piłkarskie Przedszkole  i Szkoła Podstawowa (piłka nożna chłopców) – Rafał Ćwięka, kontakt: 691 380 795,
gwiazdka Liceum (piłka nożna chłopców) – Krzysztof Łętocha , kontakt: 516 688 154
gwiazdka Liceum (piłka siatkowa dziewcząt) – Barbara Pikusa , kontakt: 721 328 642
gwiazdka Liceum ( boks olimpijski ) – Jarosław Nieć 606 458 416

 

Lista przyjętych sporządzona przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną jest wywieszona na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczona na stronie internetowej szkoły. Do trzech dni od dnia ogłoszenia listy przyjętych, każdy kandydat winien potwierdzić w sekretariacie wolę uczęszczania do szkoły.