Category Archives: Bez kategorii

zebranie1

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Harmonogram spotkań z rodzicami Niepublicznego Liceum Mistrzostwa Sportowego:

Spotkania z rodzicami Niepublicznego Liceum Mistrzostwa Sportowego, odbędzie się w placówce Szkoły  ( ul. Ks. Piotra Skargi 4 )

Piątek 17.09.2021 r. godz 17.00

Spotkania odbywać się będą w poszczególnych salach:

  • I sala 5
  • kl. II sala 4
  • kl. III Sp sala 3
  • kl. III Sg sala 2

Zmiany numerów telefonów

LICEUM SMS : 17 780 57 09
Kadry i Księgowość : 17 780 57 08
gratulacje

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Grzegorza Lato w Mielcu
– kl. IV godz. 9.00
– kl. V godz. 9.00
– kl. VII godz. 10.00
– kl. VIII godz. 10.00
Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego im. Grzegorza Lato w Mielcu godz. 8.00
239684787_385136466537120_1908535635170143286_n

ZMIANA LOKALIZACJI SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. GRZEGORZA LATO w MIELCU

Z przyjemnością informujemy o zmianie siedziby Szkół : Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego oraz Niepublicznego Liceum Mistrzostwa Sportowego.
Jednocześnie ogłaszamy, że rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się już w nowym budynku przy ul. Ks. P. Skargi 4
Serdecznie zapraszamy
Poszczególne godziny rozpoczęcia roku 2021/2022 zamieszczone zostaną w późniejszym terminie.
terminy rekrutacji

Rekrutacja 2021/2022 – terminy

Od 17 maja można składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

 Szczegółowy harmonogram przedstawiamy poniżej.

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
  • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
  • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.