WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTÓW

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca 2023 roku.

Szczegółowe wyniki egzaminu zdający będą mogli zobaczyć w systemie ZIU
(www.wyniki.edu.pl) od godziny 10:00, logując się za pomocą loginu i hasła otrzymanego
w szkole.
Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca 2023
roku (odbiór zaświadczeń w sekretariacie szkoły w godzinach 9.00 – 13.00).

Categories: Aktualności