Stypendium Ministra Edukacji i Nauki w 2022 r.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki w 2022 r.
Stypendium Ministra Edukacji i Nauki (ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) jest jedną z form wyróżnienia uczniów odznaczających się wybitnymi osiągnięciami w nauce i sporcie. Każdego roku do Ministerstwa Edukacji i Nauki wpływa ok. 2 tys. wniosków o przyznanie takiego stypendium. Tak samo jak w latach poprzednich Nasza Szkoła również wytypowała uczennicę która spełniła kryteria dla stypendysty. Stypendium jest przyznawane za osiągnięcia w danym roku szkolnym.
W 2022 r. do stypendium została wytypowana Uczennica Niepublicznego Liceum Mistrzostwa Sportowego im. Grzegorza Lato w Mielcu – Aleksandra Lorenc.
Wysokość stypendium to 3 tys. zł jednorazowej nagrody dla każdego ucznia.
Serdecznie gratulujemy
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2022/2023 otrzymuje uczennica Aleksandra Lorenc Zgratulacjami życzeniami dalszych sukcesów m Mo Mornweda ln-”
 
Categories: Aktualności