BEZPŁATNE TRENINGI I POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA MŁODZIEŻY UKRAIŃSKIEJ

Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Mielcu im. Grzegorza Lato
 • Zaprasza dzieci i młodzież Ukraińską, do udziału w bezpłatnych zajęciach szkolnych klasy 4-8 szkoły podstawowej, młodzież liceum ogólnokształcące  i sportowych tj; piłka nożna, piłka siatkowa, pływanie
 • Zajęcia poprowadzi nasza doświadczona kadra nauczycielska wraz z profesjonalną kadrą trenerską.
 • Zapewniamy pomoc językową w celu ułatwienia adaptacji, brak znajomości języka polskiego nie jest przeszkodą w przyjęciu do szkoły.
 • Uczniowie mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym.
 • Zapewniamy miejsce w internacie
 • Zgłoszenie ( imię i nazwisko i dziecka, rok urodzenia i tel. kontaktowy) należy przesłać  nsmsmielec@gmail.com  spsmsmielec@gmail.com lub 17 780 57 09, (17) 227 64 63.

BEZPŁATNE TRENINGI I POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA MŁODZIERZY

Непублічна  Школа   Чемпіонів  Спорту  в Мельцу імені  Grzegorza Lato

 • Запрошуємо дітей на безкоштовну участь в уроках класів 4-8 в школі,
 • Запрошуємо підлітків на безкоштовну участь в уроках школи середньої освіти,
 • Запрошуємо на уроки спорту: футболу, волейболу дівчат, плавання,
 • Уроки будуть проводити кваліфіковані вчителі і професійні тренера,
 • Для кращої адаптації дітей надаємо допомогу з вивченням польської мови,
 • Не знання польської мови не є перешкодую до поступлення до шкіл,
 • Діти можуть скористатись допомогую психічно-педагогічною,
 • Надаємо місце в гуртожитку,

Заявку (подати ім’я і прізвище, рік народження, номер телефону) просимо надіслати в електронній формі на адреси nsmsmielec@gmail.com або  spsmsmielec@gmail.com також по телефону на номери  17 780 57 09,

або (17) 227 64 63

Адрес Школи 39-300 Mielec, P.Skargi 4

Categories: Aktualności