STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Bartłomiej Szalony – uczeń II klasy NLMS w Mielcu – w roku szkolnym 2019/2020 został stypendystą Prezesa Rady Ministrów dla uzdolnionej młodzieży. Bartek jest sumiennym uczniem, wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych. Osiąga wysokie wyniki ze wszystkich przedmiotów, czego potwierdzeniem jest średnia ocen uzyskana na zakończenie I klasy liceum: 5,31, będąca najwyższym wynikiem w szkole.
Zainteresowania naukowe chłopca skupiają się szczególnie wokół przedmiotów ścisłych. Zdobywanie wiedzy sprawia mu przyjemność. Umiejętność dobrej organizacji pozwala na łączenie aktywności umysłowej z fizyczną. Bartek trenuje piłkę nożną i gra w Koronie Wola Raniżowska jako pomocnik i napastnik. Jego zaangażowanie może stanowić przykład dla innych. Brawo! Gratulujemy!

Categories: Aktualności