Wolontariusze z NGMS zbierali żywności dla potrzebujących

Wolontariusze z NGMS z kl. III s1 i III s2 w dniach 23 i 24 listopada. oraz 30 listopada i 1 grudnia 2018r. w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zaangażowali się w Świąteczną zbiórkę żywności dla osób potrzebujących z parafii Ducha Świętego, na terenie której znajduje się szkoła.

Pełnili dwugodzinne dyżury w sklepach, zbierając żywność. Takie akcje pomocy organizowane są od wielu lat systematycznie dwa razy w roku (przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą). Organizatorem jest Akcja Katolicka, Caritas, zaś koordynatorem dyżurów uczniowskich z kilku szkół – za zgodą Dyrekcji i Rodziców – jest pani Jolanta Witek.

Na przeprowadzenie zbiórki żywności wyraziło zgodę 10 sklepów. Zebrane dary zostały przekazane do Oddziału CARITAS. a następnie przygotowano paczki świąteczne, które przed Świętami Bożego Narodzenia zostaną przekazane osobom znajdującym się w trudniejszej sytuacji.

Dziękujemy wszystkim za poświęcony czas, wrażliwość i wielkie serce okazane potrzebującym.

SMS zbiórka żywności

Categories: Aktualności