KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

Informujemy, że uczniowie biorący udział w obozach letnich winni pobrać, uzupełnić oraz przekazać trenerom poniższe karty kwalifikacyjne.

POBIERZ KARTĘ

Categories: Aktualności