KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

logo na fb

Informujemy, że uczniowie biorący udział w obozach letnich winni pobrać, uzupełnić oraz przekazać trenerom poniższe karty kwalifikacyjne.

POBIERZ KARTĘ