Lekcja rozwagi z udziałem funkcjonariusza KPP w Mielcu

Wychodząc z założenia, że im większa świadomość, tym mniejsze ryzyko popełniania błędów, które czasem mogą nas sporo kosztować, NSPMS zaprosiła na spotkanie z młodzieżą, Panią st. sierż. Magdalenę Skulimowską.

Policjantka, która na co dzień pracuje w KPP w Mielcu i  zajmuje się pracą z nieletnimi, przedstawiła uczniom  najważniejsze obszary zawarte w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich, dotyczące przeciwdziałania wszelkim przejawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich.

Zwróciła uwagę na zagrożenia związane z sięganiem po środki psychoaktywne, nadmiernym korzystaniem z internetu i portali społecznościowych oraz zawieraniem znajomości w sieci.

Omówiła zjawisko cyberprzemocy, zachęcając do  rozważnego zamieszczania wszelkich komentarzy,  informacji oraz zdjęć na portalach internetowych.

Serdecznie dziękujemy Pani Magdalenie Skulimowskiej za profesjonalne i wyczerpujące omówienie ważnych dla uczniów tematów.

bxxdf

Categories: Aktualności