Oświadczenie

W związku z informacjami, jakie pojawiają się w lokalnych mediach, na temat zmian w organizacji Akademii Piłkarskiej Stali Mielec, Dyrekcja Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Mielcu, oświadcza, iż podczas ostatniego spotkania Zarządu Klubu, w obecności trenerów szkoły ustalono, iż funkcję v-ce prezesa ds. szkolenia oraz dyrektora APSM ds. szkolenia , pełni tak jak dotychczas Zbigniew Hariasz. Funkcję koordynatora programu rozwoju młodzieży obejmie Paweł Szyler.

Prezes Klubu oraz pozostali Członkowie Zarządu zapewnili, że proponowane zmiany  w żaden sposób nie wpłyną negatywnie na jakość szkolenia. Uczniowie  Szkoły Mistrzostwa Sportowego będą tak jak dotychczas trenować w grupach szkoleniowych oraz reprezentować klub Stal Mielec.

Oficjalna informacja, nt. funkcjonowania APSM, zgodnie z zobowiązaniem Prezesa Klubu, ma zostać zamieszczona na stronie FKS Stal Mielec.

Na dzień dzisiejszy, pomimo podejmowanych prób, nie udało się ustalić kto odpowiada za rozpowszechnianie informacji, niezgodnych z ustaleniami Zarządu  Klubu w lokalnych mediach, stąd też powyższe oświadczenie.

Z poważaniem

Dyrekcja Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Grzegorza Lato w Mielcu.

Categories: Aktualności