Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

logo na fb

Informujemy, że uczniowie biorący udział w obozach letnich w Woli Chorzelowskiej oraz Pustyni winni pobrać, uzupełnić oraz przekazać trenerom poniższe karty kwalifikacyjne.   POBIERZ KARTĘ