Drzwi otwarte dla osób zainteresowanych problemem przemocy w rodzinie

stop-1131143_640

Informujemy, o projekcie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu pn. OTWARTE DRZWI, w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, w dniach 20 – 24.02.2017r. Akcja adresowana jest do:

  • osób doświadczających przemocy w rodzinie
  • osób stosujących przemoc w rodzinie
  • świadków przemocy w rodzinie,
  • osób posiadających wiedzę o przypadkach występowania przemocy w rodzinie oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta Mielca.

 

W ramach akcji od poniedziałku do piątku osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z konsultacji specjalistów.

Wszystkim zgłaszającym się osobom będą udzielane kompleksowe informacje w zakresie m.in.: praw przysługujących osobom doświadczającym przemocy domowej, możliwości uzyskania różnych form specjalistycznej pomocy
oraz sposobów i możliwości działań, jakie w konkretnym przypadku można podjąć w celu zatrzymania przemocy w rodzinie.

harmonogram